Blog

classsic news posts

Analiza i studium wykonalności

Dla klienta tworzącego nowe enzymy i leki przeprowadziliśmy analizę wraz z studium wykonalności systemu do obsługi pełnego procesu zakupowego.

  • Proces tworzenia i akceptacji budżetów
  • Proces przetargowy, wraz z obsługą całego procesu zapytań i odpowiedzi od strony formalnej według wymagań unii europejskiej
  • Proces zamówień i odbiorów
  • Wizualizacja i raportowanie
  • Uprawnienia i role
  • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
  • Architektura aplikacji

    Formularz Kontaktowy