Blog

classsic news posts

Nowe możliwości integracyjne

Dla jednego z naszych klientów zbudowaliśmy nowe rozszerzenia do naszego rozwiązania integracyjnego.

Szyna danych zyskała nowe funkcjonalności:

  • Tworzenie dowolnych endpoint. I ich obsługa
  • Translacje jednego endpointu na inny
  • Wywoływanie dowolnych zewnętrznych serwisów
  • Integracja z portalem ministerstwa KSEF
  • Asynchroniczne wysyłanie emaili
  • Integracja z bramką smsapi.pl
  • Connectory do nowych funkcji w SAP

Dodatkowo zaktualizowaliśmy platformę do .NET Core 6.0.

    Formularz Kontaktowy