Blog

classsic news posts

Studium wykonalności systemu CMMS

Dla klienta z branży meblarskiej wykonaliśmy studium wykonalności, zakończone podpisaniem umowy na wdrożenie systemu klasy CMMS.

Dla klienta posiadajacego dwie lokalizacje produkcyjne, wykonaliśmy analizę i studium wykonalności zastąpienia obecnego systemu CMMS (własnej produkcji), systemem CMMS od SimplyMobile. Głownymi powodami chęci zmiany systemu były:

  • Ograniczone możliwości rozwoju
  • Brak funkcjonalnosci mobilnych
  • System nie działał on-line
  • Brak możliwości planowania i harmonogramowania
  • Ograniczony zakres przechowywanych danych i raportowania

W trakcie analizy zostało pokazane że wdrożenie naszego systemu CMMS zapewni usprawnienie pracy. Aby moc skorzystać z danych historycznych do systemu zostaną zaimportowane dane.

    Formularz Kontaktowy