Blog

classsic news posts

Stworzenie modułu migracji

Dla naszego klienta stworzyliśmy moduł migracji konfiguracji między środowiskami uruchomieniowymi.

Moduł umożliwia przenoszenie konfiguracji między kilkoma środowiskami. Najważniejszymi elementami są:

  • Możliwość bezpośredniego przeniesienia danych
  • Export do formatu pliku JSON
  • Wybór elementów do exportu
  • Porównanie wersji aplikacji
  • Wyświetlenie różnic podczas importu
  • Moduł inteligentnie eksportuje dane bazujące na kluczach identity, wraz z translacją na nowe zależności
  • Export struktury bazy danych i danych

Moduł został dostarczony i odebrany przez klienta.

    Formularz Kontaktowy