Blog

classsic news posts

Wdrożenie systemu CMMS jako uzupełnienie system SAP

Dla naszego klienta rozpoczęliśmy duży projekt wdrożenia systemu SimplyMobile, jako uzupełnienia do systemu SAP. System będzie obsługiwany przez pracowników produkcji i utrzymania ruchu.

Celem wdrożenia systemu jest usprawnienie procesów, i zastąpienie nieprecyzyjnego raportowania w systemie SAP przez pracę w naszym systemie. Bardzo ważnym elementem jest przejście na obsługę zleceń w pełni na urządzeniach mobilnych.

Projekt podzielony jest na kilka faz wdrożeniowych. System będzie obsługiwany przez ponad 500 użytkowników, w tym ponad 400 na urządzeniach mobilnych.

    Formularz Kontaktowy