Przetwarzanie inteligentne


Przetwarzanie inteligentne odnosi się do operacji jaką można wykonywać na danych. Najczęściej jest powiązane z dużą ilością przetwarzanych danych i przetwarzaniem ich online lub prawie online. Takie przetwarzanie pozwala na szybką analizę oraz pozwala wyciągać wnioski.
Aby sprawnie przetwarzać dane, które w szybkim tempie przybywają, najczęściej nie jest możliwe wykorzystanie człowieka, wtedy korzysta się z mechanizmów inteligentnego przetwarzania takich jak ML.

W systemach utrzymania ruchu CMMS wykorzystuje się inteligentne przetwarzanie najczęściej w odniesieniu do przetwarzania danych z różnego rodzaju czujników i danych telemetrycznych maszyn.