.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SIMPLYMOBILE

Ochrona danych osobowych jest w SimplyMobile Sp. z o.o. traktowana niezwykle poważnie.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej SimplyMobile Sp. z o.o. Określa ona podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystania danych osobowych. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane gromadzimy i w jakim celu oraz informację na temat praw osób fizycznych

KTO KONTROLUJE (PRZETWARZA) TWOJE DANE OSOBOWE?

Administratorem danych osobowych zawartych na stronie www.bewise.com.pl jest:

SimplyMobile Sp. z o.o., ul. Juliana Fałata 10, 05-820 Piastów, NIP: 5342584946, REGON: 380875528, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.stoł. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000741967.

W celu kontaktu z administratorem wyślij mail na adres biuro@simplymobile.pl lub skontaktuj się listownie: SimplyMobile Sp. z o.o., ul. Juliana Fałata 10, 05-820 Piastów.

FORMULARZE KONTAKTOWE

W czasie korzystania z naszej strony internetowej możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby Administrator skontaktował się z Państwem, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane, które potrzebujemy to: imię, nazwisko, e-mail.

O ile nie wskazano inaczej, możemy również wykorzystywać dane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, aby przekazać informacje o działalności SimplyMobile Sp z. o.o., usługach i wydarzeniach, oraz innych informacji, które mogą zainteresować użytkowników. Każdorazowo możesz zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji, stosując się do instrukcji podanych w komunikacji skierowanej do danej osoby lub poprzez kontakt z nami za pośrednictwem maila wysłanego na biuro@simplymobile.pl

ODBIORCY DANYCH

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, strony www Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, prawną i doradczą oraz osobom prowadzącym szkolenia organizowane przez SimplyMobile Sp. z o.o.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Na naszej stronie www.simplymobile.pl mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis SimplyMobile Sp. z. o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza aktualne przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES SIMPLYMOBILE

 

DEFINICJE

 1. Administrator – SimplyMobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Juliana Fałata 10, 05-820 Piastów, NIP: 5342584946, REGON: 380875528, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.stoł. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000741967.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików:
  • Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.