Wskaźniki w SimplyMobile CMMS i sposób ich wyliczania

Poniżej znajdują się podstawowe wskaźniki, które mogą być raportowane w systemie. System utrzymania ruchu CMMS umożliwia tworzenie dodatkowo własnych raportów i zestawień do wyliczania innych wskaźników. Bardzo ważne jest odpowiednie wybranie filtrowania i grupowania w liczeniu wskaźników. Przykładem może być tutaj wyliczanie wskaźnika dla grupy urządzeń lub urządzeń tylko z określonego działu. System utrzymania ruchu CMMS SimplyMobile pozwala na bardzo szerokie filtrowanie i grupowanie danych oraz szybką weryfikację niżej wymienionych wskaźników.

MTTF - Mean Time To Failure, średni czas do wystąpienia awarii

Określa średni czas jaki urządzenie może pracować do powstania pierwszej awarii.

Najczęściej w systemach utrzymania ruchu CMMS obliczany jako:

(dostępny czas pracy – czas awaryjności) / liczba zdarzeń [min]

dostępny czas pracy – jest to zaplanowany czas kiedy maszyna powinna być dostępna dla produkcji, w przypadku braku planu jest to 24/7.

czas awaryjności – czas kiedy był zaplanowany czas produkcyjny, a maszyna z powodu awarii nie była dostępna. Do czasu awaryjności nie powinien być liczony czas kiedy trwała awaria, lecz w tym okresie nie było planowanej produkcji.

Przykład:

Dzień Plan Pracy Awarie Zaplanowany czas pracy Czas awarii (do wskaźnika)
Poniedziałek 8:00-16:00 8:10-9:00, 15:30-18:30 480 80
Wtorek 8:00-16:00 480
Środa 8:00-16:00 480
Czwartek 8:00-16:00 6:00-10:00 480 120
Piątek 8:00-16:00 480
SUMA 2400 200
MTTF (2400-200)/3
733.33

Sposób generowania wskaźnika w aplikacji SimplyMobile:

filtry wskaźnika MTTF

I wygenerowany wykres wyniku:

Przykład wykresu MTTF wygenerowanego z systemu SimplyMobile

MTTR - Mean Time To Repair, średni czas naprawy

Określa średni czas od momentu wystąpienia awarii do naprawy urządzenia.

 

Przykład wygenerowanego raportu w postaci wykresu w systemie utrzymania ruchu CMMS SimplyMobile:

Wskaźnik MTTR z systemu SimplyMobile CMMS

MTBF - Mean Time Between Failures, średni czas bezawaryjnej pracy

Określa średni czas w którym urządzenie działa bez przerwy.

Wskaźnik MTBF wylicza się według następującego wzoru

MTBF = MTTF + MTTR

czyli inaczej:

sposób liczenia wskaźnika MTBF w CMMS

Następujący graf przedstawia wykres czasu i wizualizacje wskaźnika MTBF:

wyksres wskaźnika MTBF

źródło: wikipedia

Przykład wygenerowanego raportu z systemu utrzymania ruchu CMMS SimplyMobile:

Wskaźnik MTBF

OEE

Określa wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń, na podstawie trzech podrzędnych wskaźników: dostępności, wykorzystania oraz jakości.

OEE = dostępność x wykorzystanie x jakość

źródło: wikipedia