Infor EAM Enterprise

Firmy, które odniosły sukces, wiedzą, że poprawa wydajności ich infrastruktur zmniejsza koszty i zwiększa ich konkurencyjność i zdolność do wzrostu. Infor od lat pomagamy klientom zrozumieć związek między wydajnością infrastruktury a wzrostem.

Infor EAM Enterprise jako kompleksowe rozwiązanie klasy CMMS/EAM do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, pozwala na ciągłe monitorowanie stanu infrastruktury i wydajności zasobów, ocenę gromadzonych danych w celu identyfikacji kluczowych trendów i anomalii, prognozowania potencjalnych problemów oraz podejmowania trafnych decyzji, które pozwolą na rozwój prowadzonej działalności.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu infrastruktura, Infor EAM pomaga firmom na całym świecie - w tym ponad 60% to listy z listy „Fortune 500”. Infor EAM jako nowoczesne narzędzie wspierające wdrażanie strategii „Przemysł 4.0” zapewnia narzędzia do monitorowania kluczowych parametrów pracy poszczególnych urządzeń i zarządzania procesem codziennego utrzymaniem, w tym komunikowaniem alertów i niepożądanych trendów, które pomagają wyeliminować nieplanowane przestoje.

Infor EAM pozwoli na

 1. -

  Maksymalizuj efektywność konserwacji - usprawnij proces konserwacji, aby przedłużyć żywotność zasobów i poprawić ich dostępność.

 2. -

  Zmniejsz koszty zapasów magazynowych - unikaj utrzymywania niepotrzebnych części zamiennych lub pilnego zakupu brakujących elementów wymaganych do naprawy.

 3. -

  Zwiększ skuteczność w egzekwowaniu gwarancji - popraw proces śledzenie napraw, kwalifikuj zdarzenia które stanowią podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

 4. -

  Popraw niezawodność i zarządzanie ryzykiem - przewiduj i ograniczaj ryzyko związane z niedostępnością infrastruktury i co za tym idzie utraconymi korzyściami.

 5. -

  Uzyskaj elastyczne narzędzie do codziennej pracy - wdrażaj lokalnie, w chmurze niech to będzie Twój wybór. Za każdym razem otrzymasz ten sam w pełni funkcjonalny system.

Infor EAM w ramach podstawowej funkcjonalności wspomaga wszystkie procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą, od drobnych konserwacji w produkcji dyskretnej, poprzez prze bieżące i codzienne kontrole w firmach z branży spożywczej, zarządzanie kampaniami remontowymi w przemyśle chemicznym i rafineryjnym, zarządzanie flotą dla firm transportowych, aż po zarządzanie infrastrukturą liniową w spółkach z sektora publicznego.

Co to robi

Dzięki Infor EAM zyskujesz:

 1. -

  Zarządzanie hierarchią infrastruktury. Śledzenie miejsca pracy poszczególnych elementów infrastruktury wraz z ich kosztami eksploatacji za pomocą „wielopoziomowej strukturze drzewiastej”, które może połączyć zarówno części zmienne, podzespoły jako i konkretne urządzenia z procesem technologicznym, pełnionymi funkcjami, ciągiem technologicznym czy też fizyczną lokalizacją.

 2. -

  Zarządzanie budżetem. Zautomatyzuj wszystko, co wiąże się z Twoim budżetem przeznaczonym na utrzymanie infrastruktury, od jego zdefiniowania poprzez wymagany proces akceptacji po bieżący nadzór nad jego realizacją wynikających z prowadzonych prac serwisowych.

 3. -

  Zarządzanie inspekcją i obchodami. Uzyskuj automatyczne powiadomienie o problemach występujących na infrastrukturze, poprzez prowadzenie wymaganych inspekcji i kontroli, zarządzaj zidentyfikowanymi problemami, kontroluj kluczowe parametry pracy urządzeń, udostępnij informację jak dokonać naprawy stosując się do wypracowanych standardów.

 4. -

  Zarządzanie zleceniami pracy. Śledź i zarządzaj wszystkimi zleceniami pracy, kontroluj krytyczność i terminy realizacji poszczególnych prac, koordynuj prace wielobranżowe, zaplanuj wymagane zasoby w postaci własnych specjalistów, zakontraktuj wykonawców zewnętrznych, wezwij wymagany sprzęt, zarezerwuj wymagane część zamienne, przeprowadź niezbędne czynności obejmujące planowanie i harmonogramowanie dostępnych zasobów, rozlicz wszystkie poniesione koszty i nakłady, dokonaj klasyfikacji w celu przeprowadzenia niezbędnych analiz i optymalizacji.

 5. -

  Zarządzanie zakupami. Kontroluj pełnym procesem zakupu części zamiennych i usług poprzez zarządzanie katalogiem dostawców, cenników, oferty, zamówień i umów. Zamawiaj odpowiednie części zamienne i kontroluj terminy dostaw, zapewnij odpowiedni proces odbioru dostarczanych towarów, optymalizuj ilość zamawianych materiałów, prowadź ocenę dostawców usług i materiałów, kontroluj udzielane gwarancje.

 6. -

  Zarządzanie częściami zamiennymi i materiałami. Monitoruj i kontroluj zapasy magazynowe, oznakuj części zamienne kodami kreskowymi i zautomatyzuj proces wydawania i cyklicznej inwentaryzacji, gromadź precyzyjną wiedzę o miejscu użycia poszczególnych części zmiennych oraz ich żywotności, prowadź analizy pozwalające na identyfikacje części niewykorzystywanych, zabezpiecz minimalne stany poszczególnych części na podstawie harmonogramu prac, historii zużycia, krytyczności infrastruktury i dostępności zakupowej.