O SimplyMobile

Jesteśmy firmą, której fundamentem są ludzie specjalizujący się wdrażaniem systemów utrzymania ruchu klasy CMMS / EAM, dlatego gwarantujemy udział konsultantów, którzy z pasją od wielu lat realizują projekty których podstawowym celem jest optymalizacja procesów zarządzania majątkiem, informatyczne wspieranie procesów utrzymania ruchu, elektroniczna ewidencja zleceń serwisowych. W ramach współpracy gwarantujemy skuteczne uruchomienie takich obszarów jak:

 • Ewidencja infrastruktury,
 • Prace bieżące,
 • Prace planowane,
 • Część zamienne,
 • Zakup części i usług,
 • Personel techniczny,
 • Postoje remontowe,
 • Pozwolenia na prace,
 • Obchody zmianowe,
 • Narzędziownia,
 • Integracja z systemem ERP,
 • Integracja z systemem SCADA..

Co oferujemy

Wdrożenia systemu SimplyMobile

Dostawa licencji, wdrożenie wraz z integracją oraz utrzymanie systemu SimplyMobile

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa – mapowanie i optymalizacja procesów

Serwis CMMS / EAM

Wsparcie powdrożeniowe i rozwój dla eksploatowanego systemu klasy CMMS/EAM

Aplikacje na zamówienie

Wykonujemy aplikacje na zamówienie

Bazy danych

Jesteśmy specjalistami od baz danych, optymalizacje, migracje i zalecenia

Optymalizacja procesów

Warsztaty z obszaru zarządzania majątkiem trwałym – optymalizacja procesów

Andon

Systemy raportowania i wizualizacji produkcji

Obchody

Systemy koncentrujące się na rutynowych ścieżkach i kontroli wykonania.

Zarzadzanie procesem produkcji

Planowanie, kontrola, rozliczanie i raportowanie z całego procesu produkcji

Nasze motto

Mobilność i prostota wdrażanych rozwiązań jako gwarancja pozyskiwania rzeczywistych i kompletnych danych na podstawie których jest możliwe podejmowanie trafnych decyzji. W ramach realizowanych projektów gwarantujemy osiągniecie korzyści biznesowych określanych w pierwszym etapie realizacji projektu.


W czym mamy doświadczenie


 • Optymalizacja procesów zarządzania majątkiem i systemu utrzymania ruchu,
 • Wdrożenia rozwiązań klasy CMMS / EAM (Infor EAM, MP2),
 • Wdrażania aplikacji mobilnych zintegrowanych z dużymi rozwiązaniami ERP,
 • Wdrażania aplikacji wspomagających zarządzanie zleceniami produkcyjnymi,
 • Wdrażania modułu ANDON odpowiedzialnego za wizualizację procesu produkcji,
 • Uruchamianie paneli operatorskich / urządzeń przenośnych z wykorzystaniem technologii RFID/NFC.
 • Optymalizacje baz danych,

Podstawowy zakres realizowanych usług


 • Realizacja projektów mających na celu dostarczanie mobilny aplikacji będących uzupełnieniem dla rozwiązań klasy ERP, ponieważ projekty realizowane są z wykorzystaniem metodyk zwinnych (Agile) nasze projekty kończą się sukcesem i spełnieniem potrzeb biznesowych klientów,
 • Realizacja projektów mających na celu dostawę aplikacji do obsługi wieloetapowego procesu produkcji z uwzględnieniem uproszczonej formy rejestrowania danych i ich wizualizacji,
 • Realizacja projektów mających na celu wdrażanie strategii WCM – World Class Manufacturing w takich obszarach jak ANDON, KAIZEN, Analiza AAA, Obchody, RCA, RCM,
 • Realizacja projektów mających na celu uruchomienie aplikacji mobilnych, pracujących na urządzaniach typu Smartfon czy Tablet z jednoczesnym wykorzystujemy technologię RFID, NFC, poleceń głosowych, rozpoznawania twarzy,
 • Realizacja usług konsultingowych mających na celu wsparcie procesu wdrożenia systemów klasy CMMS / EAM wraz z integracją z systemami ERP,
 • Usługa uruchomienia modułu ANDON wraz z dostawą infrastruktury i integracją z systemem utrzymania ruchu klasy CMMS. Uruchomiony moduł pozwala na prostą rejestrację problemów występujących na produkcji oraz prezentację w formie ekranów multimedialnych,
 • Usługa uruchomienia modułu OBCHODY obejmującego definicję zakresu czynności obchodowych, oznakowania trasy obchodowej za wykorzystaniem RFID oraz urządzeń mobilnych typu Tablet gwarantujących kontrolę realizacji wymaganych czynności.

Produkty


SimplyMobile


 • Nowoczesny system klasy CMMS do zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu,
 • Mobilność jako kluczowy element rozwiązań dla pracowników technicznych,
 • Kompleksowa obsługa procesów utrzymania ruchu w modelu SaaS,
 • Standardowe, sprawdzone mechanizmy integracji z systemami ERP,
 • Wbudowane mechanizmy do konfiguracji systemu utrzymania ruchu dostępne również dla administratora,
 • Gotowe szablony konfiguracyjne dostosowane do branżowej specyfiki przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu


Zarządzanie procesem produkcji


 • Rejestr realizowanych zleceń produkcyjnych,
 • Elektroniczna obsługa procesu realizacji zlecenia,
 • Graficzna wizualizacja realizowanych zleceń produkcyjnych na ekranach telewizorów,
 • Panel dotykowy dla operatora z produkcji,
 • Rejestr klientów,
 • Elektroniczna komunikacja międzywydziałowa.

ANDON


 • Ewidencja linii i gniazd produkcyjnych,
 • Klasyfikacja typów zgłoszeń występujących na produkcji,
 • Ewidencja produktów lub zamówień produkcyjnych,
 • Terminal do rejestracji zgłoszenia przez pracownika produkcji,
 • Ekrany do wizualizacji stanu linii lub gniazd produkcyjnych,
 • Standardowe raporty obejmujące takie wskaźniki jak: MTBF, MTTR, OEE.

OBCHODY


 • Ewidencja infrastruktury podlegającej obchodom wraz z mechanizmem oznakowania wykorzystującym technologię kodów QR lub RFID,
 • Rejestr czynności oraz tras obchodowych wraz z definicja częstotliwości ich realizacji,
 • Mechanizm automatycznego przekazywania czynności obchodowych do realizacji zgodnie z ustaloną częstotliwością,
 • Ewidencja służb wykonujących obchody wraz z przypisaniem kart NFC usprawniających proces autoryzacji pracownika na urządzeniu,
 • Urządzenie mobilne typu smartfon z aplikacją mobilną odpowiedzialną za prezentację zakresu czynności do wykonania oraz potwierdzenia wykonania poprzez zeskanowanie kodu QR lub RFID,
 • Raportowania zakresu wykonanych obchodów oraz zidentyfikowanych problemów,
 • Integracja z systemem utrzymania ruchu klasy CMMS / EAM.

Moduł ML

 • Predykcja awarii i usterek,
 • Dedykowany moduł do modelowania i ustalania powiadomień,
 • Proces tworzenia i predykcji opiera się na sprawdzonych zasadach,
 • Działa w oparciu o kilka modeli predykcyjnych działajacych równocześnie,
 • Procesowanie wartości pomiarów w trybie ciągłym,
 • Działa w oparciu o chmurę jak i on-premis,
Planowanie zadań w systemie CMMS

Moduł Planowania

 • Planowanie miesięczne,
 • Planowanie tygodniowe i dzienne,
 • Bilansowanie zasobów,
 • Moduł planowania gantt,
 • Możliwość szybkiego przeplanowania,
 • Możliwość szybkich reakcji na zmiany i nowe zgłoszenia,

Raportowanie


 • Dedykowane wbudowane raporty takie jak MTBF, MTTF, Awarii, Wydajności pracowników i inne
 • Narzędzie do generowania wydruków z systemu,
 • Dynamiczne strony domowe, od strony wykresów i specjalnie przygotowanych kafelków,
 • Otwarta struktura bazy danych, możliwość podpięcia dowolnych narzędzi raportowych,
 • Raportowanie na narzędziu open-source Grafana,

Kontakt

Potrzebujesz aplikacji, konsultacji lub pomocy w zakresie systemów utrzymania ruchu klasy CMMS / EAM, zapraszamy do kontaktu z nami.

Tel: (22) 390 54 53 

Fax: (22) 390 54 53 wew. 3

Email: biuro@simplymobile.pl

Adres biura w Warszawie:

Al. Jerozolimskie 181B, piętro 5 (Brain Embassy)

02 -222 Warszawa

Adres biura w Łodzi:

ul. Narutowicza 40/1

90-135 Łódź

Siedziba SimplyMobile Sp. z o.o.

ul. Juliana Fałata 10, 05-820 Piastów, Polska

NIP: 5342584946 REGON: 380875528 KRS: 0000741967

Polityka prywatności i cookies 

  Formularz Kontaktowy