Przetwarzanie chmurowe

Chmura obliczeniowa / przetwarzanie w chmurze, jest to model w którym klient nie jest odpowiedzialny za warstwę sprzętową i utrzymanie serwerów. Usługodawca (np. Azure, Amazon) są odpowiedzialni za utrzymanie centrów danych i wynajmują swoim klientom wydzieloną część zasobów. W ramach usług świadczonych w chmurze, można wyróżnić kilka rodzajów. Najpopularniejsze z nich to:

  • IaaS - infrastruktura jako serwis, gdzie klient wykupuje określoną moc obliczeniową /ilość dyskową
  • PaaS - platforma jako usługa, gdzie klient dostaje gotowy do użycia komplet aplikacji, znajdujący się na serwerach dostawcy
  • SaaS - oprogramowanie jako usługa, w tym przypadku klient płaci za dostęp do konkretnego narzędzia i nie interesują go inne elementy jak dyski / moc obliczeniowa / zabezpieczenie aplikacjiPrzetwarzanie chmurowe, a system utrzymania ruchu CMMS SimplyMobile


System SimplyMobile w przypadku działania w chmurze działa w oparciu o model SaaS, osiągamy to dzięki używania chmury obliczeniowej Microsoft Azure . Aplikacja jest tak przygotowana i zeskalowana że pozwala na użytkowanie przez dowolną liczbę użytkowników.

Aplikacja jest budowana w oparciu o założenie "safety first" czyli jednym z najważniejszych jej elementów jest budowa bezpiecznej aplikacji. Rozbudowany moduł uprawnień pozwala dostosować poziomy dostępu do użytkowników. Aplikacja jest zabezpieczona przez odpowiednie szyfrowania jak i skalowane poziomy uprawnień.


Taka aplikacja jest automatycznie aktualizowana w stałych odstępach czasu i dostępna 24/7 dla klienta. Dzięki takim aktualizacjom klient uzyskuje wszelkie poprawki bezpieczeństwa i funkcjonalne jak tylko zostaną przygotowane. Dodatkowo platforma stale jest rozszerzana o dodatkowe funkcjonalności i moduły i te funkcjonalności są dostępne dla klienta wraz z systemem.


Uważamy, że takie podejście pozwala optymalnie podejść do wdrożenia aplikacji, gdzie jest ona dostępna z każdego komputera i dla wszystkich użytkowników.

Największą zaletą takiego wdrażania jest możliwość wypróbowania systemu przez określony okres czasu bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Nie trzeba dużych inwestycji na początek aby rozpocząć korzystanie z systemu. Uważamy że przy odpowiednim podejściu i przygotowaniu danych system może być gotowy do użytku w przeciągu miesiąca.


Jeśli jesteś zainteresowany darmowym demo w chmurze skontaktuj się z nami.
Więcej o demo CMMS tutaj.

Więcej o chmurach obliczeniowych
Więcej o Azure