Inwentaryzacja inicjalna

Efektywne i sprawne zarządzanie infrastrukturą produkcyjną wymaga również wiedzy na temat gospodarki magazynowej części zamiennych, dostępnych dla pracowników służb technicznych oraz historii ich rzeczywistego wykorzystania w odniesieniu do wykonywanych prac serwisowych.

Infor EAM pozwoli na

 1. -

  maksymalizowanie efektywności konserwacji - usprawnij proces konserwacji, aby przedłużyć żywotność zasobów i poprawić ich dostępność.

 2. -

  Zmniejszenie kosztów zapasów magazynowych - unikaj utrzymywania niepotrzebnych części zamiennych lub pilnego zakupu brakujących elementów wymaganych do naprawy.

 3. -

  Zwiększenie skuteczności w egzekwowaniu gwarancji - popraw proces śledzenia napraw, kwalifikuj zdarzenia, które stanowią podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

 4. -

  Poprawienie niezawodności i zarządzania ryzykiem - przewiduj i ograniczaj ryzyko związane z niedostępnością infrastruktury i co za tym idzie utraconymi korzyściami.

 5. -

  Uzyskanie elastycznego narzędzia do codziennej pracy - wdrażaj lokalnie, w chmurze - niech to będzie Twój wybór. Za każdym razem otrzymasz ten sam, w pełni funkcjonalny system.

Infor EAM w ramach podstawowej funkcjonalności wspomaga wszystkie procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą, od drobnych konserwacji w produkcji dyskretnej, poprzez bieżące i codzienne kontrole w firmach z branży spożywczej, zarządzanie kampaniami remontowymi w przemyśle chemicznym i rafineryjnym, zarządzanie flotą dla firm transportowych, aż po zarządzanie infrastrukturą liniową w spółkach z sektora publicznego. Częstym problemem związanym z tym obszarem jest posiadanie dużej ilości części zamiennych poza elektroniczną ewidencją. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele, a rozwiązaniem jest: • Zgoda na prowadzenie elektronicznej ewidencji magazynu części zamiennych wykorzystywanych przez służby utrzymania ruchu, • Przeprowadzenie spisu posiadanych części zamiennych rozproszonych po zakładzie, • Wprowadzenie procedury pobierania części zamiennych z magazynu tylko na realizowane zlecenia serwisowe, • Udostępnienie pracownikom służb technicznych prostego narzędzia informatycznego, pozwalającego na rejestrację danych w trakcie prowadzonych prac serwisowych.

Co zyskujesz

Dzięki Infor EAM zyskujesz:

 1. -

  Zarządzanie hierarchią infrastruktury. Śledzenie miejsca pracy poszczególnych elementów infrastruktury wraz z ich kosztami eksploatacji za pomocą "wielopoziomowej struktury drzewiastej", która może połączyć zarówno części zmienne, podzespoły jak i konkretne urządzenia z procesem technologicznym, pełnionymi funkcjami, ciągiem technologicznym, czy też fizyczną lokalizacją.

 2. -

  Zarządzanie budżetem. Zautomatyzuj wszystko, co wiąże się z Twoim budżetem przeznaczonym na utrzymanie infrastruktury, od jego zdefiniowania poprzez wymagany proces akceptacji, po bieżący nadzór nad jego realizacją wynikający z prowadzonych prac serwisowych.

 3. -

  Zarządzanie inspekcją i obchodami. Uzyskuj automatyczne powiadomienie o problemach występujących w infrastrukturze, poprzez prowadzenie wymaganych inspekcji i kontroli, zarządzaj zidentyfikowanymi problemami, kontroluj kluczowe parametry pracy urządzeń, udostępnij informację jak dokonać naprawy stosując się do wypracowanych standardów.

 4. -

  Zarządzanie zleceniami pracy. Śledź i zarządzaj wszystkimi zleceniami pracy, kontroluj krytyczność i terminy realizacji poszczególnych prac, koordynuj prace wielobranżowe, zaplanuj wymagane zasoby w postaci własnych specjalistów, zakontraktuj wykonawców zewnętrznych, wezwij wymagany sprzęt, zarezerwuj wymagane część zamienne, przeprowadź niezbędne czynności obejmujące planowanie i harmonogramowanie dostępnych zasobów, rozlicz wszystkie poniesione koszty i nakłady, dokonaj klasyfikacji w celu przeprowadzenia niezbędnych analiz i optymalizacji.

 5. -

  Zarządzanie zakupami. Kontroluj pełnym procesem zakupu części zamiennych i usług poprzez zarządzanie katalogiem dostawców, cenników, oferty, zamówień i umów. Zamawiaj odpowiednie części zamienne i kontroluj terminy dostaw, zapewnij odpowiedni proces odbioru dostarczanych towarów, optymalizuj ilość zamawianych materiałów, prowadź ocenę dostawców usług i materiałów, kontroluj udzielane gwarancje.

 6. -

  Zarządzanie częściami zamiennymi i materiałami. Monitoruj i kontroluj zapasy magazynowe, oznakuj części zamienne kodami kreskowymi i zautomatyzuj proces wydawania i cyklicznej inwentaryzacji, gromadź precyzyjną wiedzę o miejscu użycia poszczególnych części zamiennych oraz ich żywotności, prowadź analizy pozwalające na identyfikacje części niewykorzystywanych, zabezpiecz minimalne stany poszczególnych części na podstawie harmonogramu prac, historii zużycia, krytyczności infrastruktury i dostępności zakupowej.