Inteligentna fabryka


Termin inteligentna fabryka odnosi się do fabryki / zakładu produkcyjnego, które realizuje założenia "czwartej rewolucji przemysłowej"(fabryka 4.0). Termin ten oznacza, że w fabryce zastosowano daleko idącą integrację świata fizycznego i cyfrowego. Elementy jakie są używane w takiej fabryce to:
  • IoT
  • Augmented Reality
  • Cloud Computing
  • Smart Sensors

Najczęściej wymieniane cechy inteligentnej fabryki to: