System CMMS

System utrzymania ruchu CMMS to system wspierający dział utrzymania ruchu

Computerized maintenance management system (CMMS)


CMMS to oprogramowanie, które zawiera informacje o wszystkich aspektach prac utrzymaniowych w zakresie infrstruktury lub / i urządzeń. (Definicja - wikipedia)
Te informacje pozwalają organizacji w rezultacie wykonywać efektywniej naprawy, przeglądy, wymiany.

Głównym celem wdrażania systemów CMMS jest automatyzacja działań w zakresie utrzymania ruchu. Mowa tutaj zarówno o działach serwisowych oraz technicznych, jak i wszystkich komórkach odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie procesów produkcyjnych. Mając ułatwiony dostęp do informacji z zakresu konserwacji sprzętu czy stanu magazynów, organizacja pracy w przedsiębiorstwie staje się prostsza i efektywniejsza. Odpowiednio zaprogramowany CMMS pozwala zapobiegać niespodziewanym awariom i zwiększać jakość komunikacji między kluczowymi działami zakładu produkcyjnego.

Obecne systemy CMMS działają w chmurze, co pozwala na gromadzenie istotnych informacji o sprzęcie w obrębie jednej bazy. Technicy mogą śledzić niepokojące sygnały za pomocą urządzeń mobilnych i błyskawicznie reagować na usterki bądź awarie poszczególnych urządzeń parku maszynowego. Zdolność do szybkiej identyfikacji obciążeń zasobów pozwala na wprowadzanie modyfikacji w planach produkcyjnych i zapobieganie niepożądanym przestojom.
Do podstawowych elementów systemu utrzymania ruchu CMMS należą moduły:

 • Zleceń i zgłoszeń pracy
 • Prac prewencyjnych (moduł PM)
 • Harmonogramowania prac
 • Kartoteka i struktura urządzeń
 • Magazyn
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną
cmms

Dodatkowo, częstymi modułami w systemach utrzymania ruchu CMMS są moduły:

 • Rejestracji pracy
 • Predykcja
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zakupy
 • Raportowanie pracy
 • Projekty remontowe i inwestycyjne
 • Kontrakty
 • Budżetowanie


Dlatego należy pamiętać, że to jakie moduły należy wdrożyć w działach utrzymania ruchu w dużej mierze zależy od samej specyfikacji organizacyjnej oraz otoczenia informatycznego (już istniejących systemów).
Na zakończenie należy pamiętać, że ważnym elementem jest to czy system utrzymania ruchu CMMS ma możliwość integracji z innymi systemami jak ERP / SCADA. Dzięki takim integracjom możliwy jest efekt synergii oraz zapobiega to dublowaniu pracy w wielu systemach.
Wnioskując, na podstawie naszego wieloletniego wdrożenia, że istotnym elementem systemów utrzymania ruchu CMMS jest ich dostępność i łatwość użycia, z pewnością najlepiej sprawdzają się proste w usłudze systemy, gdzie czas poświęcony na szkolenia jest jak najmniejszy.
Dzięki pracy na prostych konfiguratorach mechanicy nie potrzebują dużej wiedzy o systemach utrzymania ruchu CMMS. Wystarczy podstawowa obsługa komputera / urządzenia mobilnego.
Dzięki przejrzystemu i bardzo intuicyjnemu interfejsowi wprowadzanie danych przez użytkowników jest szybkie i skuteczne.

Jakimi cechami odznacza się rzetelny system CMMS?Zakłady produkcyjne zatrudniają szereg osób odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie ruchu, dlatego poszczególne działy muszą mieć stały, nieskrępowany i łatwy dostęp do najistotniejszych informacji. Wdrożony system CMMS powinien być intuicyjny oraz łatwy w nawigacji, tak aby zarówno mechanicy, technicy, jak i operatorzy maszyn nie mieli żadnych wątpliwości co do prezentowanych raportów i mogli z nich korzystać bez zbędnej zwłoki.

Niezmiernie istotną cechą rzetelnego systemu CMMS jest jego elastyczność działania. Wprowadzanie nowych technologii zarówno w zakresie procesów produkcyjnych, jak i w zakresie oprogramowania powinno iść w parze ze sprawną rozbudową nowych funkcji CMMS. Warto także pamiętać o szybkim wprowadzaniu zmian na kontach poszczególnych użytkowników. Uzyskanie pożądanych dostępów powinno odbywać się bez zbędnych opóźnień celem utrzymania dotychczasowego poziomu organizacji pracy.

Czy system CMMS współpracuje z innymi systemami zakładu produkcyjnego?Rozbudowane parki maszynowe funkcjonują zazwyczaj przy wykorzystaniu kilku systemów. Jest to niezbędne z punktu widzenia sprawnej organizacji wszystkich procesów realizowanych w danym zakładzie produkcyjnym. System CMMS powinien więc dawać możliwość efektywnej integracji z innymi systemami, tak aby zadania związane z utrzymaniem ruchu przyczyniały się do również do optymalizacji procesów innych działów funkcjonujących w otoczeniu UR.

Poprawna integracja oraz konfiguracja CMMS sprawia, że wszystkie systemy obecne w zakładzie produkcyjnym mogą działać na zasadzie synergii. Znajduje to swoje odzwierciedlenie m.in. w płynnej wymianie danych, która sprzyja generowaniu efektywnych raportów czy też tworzeniu sprawnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Komu dedykujemy systemy CMMS?


Przed wszystkim tym, którzy chcą usprawnić dział utrzymania ruchu w swojej firmie. Pomożemy Ci uzyskać system CMMS, który ułatwi Ci cyfryzację rozmaitych obszarów Twojej organizacji, pozwalając na odciążenie Twoich pracowników chociażby w zakresie obowiązków związanych z obiegiem dokumentów. Przemyślany system CMMS to nie tylko doskonałe narządzie w zakresie zarządzania działem UR, ale także świetne wsparcie dla magazynu, działu serwisowego czy też zaopatrzenia.

Wdrażając system utrzymania ruchu CMMS we współpracy z nami przekonasz się, że nie jest to opcja przeznaczona wyłącznie dla dużych zakładów produkcyjnych posiadających rozbudowaną instrastrukturę informatyczną. Promujemy rozwiązania działające w chmurze, co pozwala na wdrożenie systemu CMMS wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zwiększenia efektywność pracy.

Korzyści wynikające z posiadania systemu CMMS


Z uwagi na dostępność wielu rozmaitych modułów, szybki czas wdrożenia oraz bezproblemową obsługę, system utrzymania ruchu CMMS cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zakładów produkcyjnych o zróżnicowanej wielkości i strukturze. Odpowiednio skonfigurowane narzędzie daje szerokie możliwości w zakresie automatyzacji procesów komunikacyjnych i produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia wykorzystywane w Twojej codziennej pracy mogą być dokładniej monitorowane, co daje pewność ciągłości produkcji oraz braku przestojów spowodowanych awariami bądź usterkami. System CMMS to także krok milowy w zakresie cyfryzacji. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że dokumenty w formie papierowej generują liczne problemy. Niepoprawnie wypełnione bądź utracone na pewnym etapie ich obiegu mogą narazić przedsiębiorstwo na finansowe straty. Warto więc posiadać system, który nie tylko przechowa dla nas ważną dokumentację, ale także umożliwi jej błyskawiczne odnalezienie. Ponadto, wraz z wdrożeniem systemu utrzymania ruchu CMMS, w Twoim magazynie nigdy nie zabraknie części zamiennych, gdyż właściwie skonfigurowane alerty będą informować Cię o potrzebie uzupełnienia towaru.

Wykorzystanie systemu CMMS w praktyce


Simply Mobile stanowi nieocenione wsparcie dla liderów rozmaitych obszarów produkcji, operatorów maszyn oraz techników utrzymania ruchu. System CMMS pozwala na łatwe zgłaszanie awarii z poziomu linii produkcyjnej, co znacznie skraca czas niezbędny do przywrócenia ciągłości pracy firmy. Istotna może okazać się również funkcja przypisywania zadań do poszczególnych osób. Status ich realizacji można sprawdzić za pomocą stosownego modułu. Co więcej, osoba odpowiedzialna za ich wykonane ma możliwość szybkiego poinformowania przełożonego o ewentualnych brakach magazynowych spowodowanych zużyciem materiałów niezbędnych do sfinalizowania powierzonego przedsięwzięcia.

cmms
cmms
raport kosztów zleceń

Szerokie możliwości raportowe

System Simply CMMS umożliwia prowadzenie szerokich analiz na podstawie dostępnych raportów, jak i dedykowanych zestawień

 • Zlecenia i zgłoszenia
 • Koszty pracy i części
 • Czas pracy
 • Zakupy
 • Faktury
 • Zestawienia plac planowych
 • Harmonogramy pracowników
 • Inne
Zestawienie faktur
KPI cmms screen - V2

Szybkie wdrożenie systemu CMMS

Potrafimy przygotować system do uruchomienia wraz z zaczytaniem danych inicjalnych bardzo szybko, dzięki możliwości uruchomienia w chmurze Azure, aplikacja może pomagać Twojemu działowi utrzymania ruchu zaraz po kontakcie z nami.

 • Zacznijmy od wspólnej telekonferencji
 • Wybierzemy moduły które pozwolą sprawnie rozpocząć prace z systemem
 • Zaimportujemy dane inicjalne
 • Krótkie szkolenie
 • Uruchomienie
 • Dalsze dostosowanie systemu
cmms kpi screen

Chcesz wprowadzić system utrzymania ruchu CMMS lub zaktualizować istniejący?

Pamiętaj o kilku elementach:

 • System jest tak skuteczny jak wprowadzane do niego dane
 • System musi pozwolić na bardzo łatwe wprowadzanie danych
 • Panele dotykowe / urządzenia mobilne są podstawowymi elementami dla mechaników
 • Rejestracja pracy / zdarzeń powinna być online, rejestracja w późniejszym terminie nie daje równie dobrych analiz

 

Chcesz się dowiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.

  Formularz Kontaktowy


  FAQ – System CMMS w pigułce  Dlaczego system CMMS jest dziś tak popularny?


  Przede wszystkim dlatego, że pozwala na optymalizację oraz poprawę efektywności pracy działu utrzymania ruchu. Automatyzacja zadań w tym zakresie stanowi ważny element z punktu widzenia zarządzania zasobami, reagowania na awarie oraz prowadzenia działań prewencyjnych.  Dlaczego powinienem/am wdrożyć CMMS w swoim zakładzie?


  Stanowi on niezastąpione wsparcie działu utrzymania ruchu. Pozwala na sprawną integrację z innymi wykorzystywanymi przez Ciebie systemami, umożliwiając optymalizację i automatyzację rozmaitych procesów produkcyjnych.


  Czy CMMS to rozwiązanie również dla małej firmy?


  Wdrożenie systemu CMMS pozwala usprawnić funkcjonowanie każdego zakładu posiadającego park maszynowy. Niezależnie od tego jak duża jest Twoja firma, ta nowoczesna forma wsparcia działu UR z pewnością przyniesie Ci wiele korzyści.  Za co systemy CMMS są doceniane najbardziej?


  Wśród głównych zalet tego rozwiązania użytkownicy wyróżniają: jedną, dostępną dla wszystkich bazę danych; usprawnienie komunikacji między działem UR, a działem produkcji; możliwość modyfikowania planów produkcyjnych w zależności od obciążenia zasobów.  Jaka jest różnica między systemami CMMS i EAM?


  Systemy EAM skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu aktywami i środkami trwałymi zakładu. W większości przypadków pomijają aspekty niezbędne do rozwijania działu UR. System CMMS to opcja o szerszym spektrum działania, która często obejmuje funkcje oferowane przez system EAM.