Simply ML / AI

W ramach systemu CMMS stworzyliśmy dedykowany moduł ML, który pozwala na wsparcie procesu decyzyjnego narzędziami opartymi o zaawansowane narzędzia obliczeniowe.

W obecnych czasach Industry 4.0, oraz nowej rzeczywistości pandemii, konieczne jest wspieranie procesów decyzyjnych i diagnostycznych odpowiednimi narzędziami.

Wprowadzenie do organizacji modułu predykcji pozwala zoptymalizować użycie sprzętu i zapobiec niektórym awariom

Główne elementy modułu Simply ML


System Simply ML został przygotowany z myślą o umożliwieniu łatwego wprowadzania predykcji do firmy, uruchomienie modułu jest możliwe zarówno przy pomocy chmury obliczeniowej Azure jak i przy wykorzystaniu lokalnych serwerów u klienta:
  • Moduł konfiguracji ML
  • Moduł agregacji danych
  • Moduł predykcji
  • Moduł raportów i alertów

Proces wdrożenia Simply ML

:
  • Zidentyfikowanie urządzeń podlegających predykcji
  • Instalacja czujników, lub integracja z istniejącymi
  • Identyfikacja typów zdarzeń, i ich przypisanie w danych historycznych
  • Przygotowanie danych i trenowanie modeli predykcyjnych
  • Uruchomienie, nadzorowanie i optymalizacja modeli predykcyjnych