Blog

classsic news posts

Wdrożenie systemu Workflow, dla firmy z branży finansowej

Rozpoczęliśmy wdrożenie systemu workflow w dużej spółce z branży finansowej. W ramach wdrożenia zostanie dostarczone rozwiązanie do obsługi budżetów, zamówień i faktur.

Wdrożenie podzielone jest na etapy, w pierwszym etapie zostawanie wdrożone rozliczanie faktur kosztowych, w drugim natomiast wydatków służbowych.

Aplikacja będzie dostępna przez przeglądarkę i urządzenia mobilne.

Najważniejsze elementy wdrażanej aplikacji.

  • Import budżetów z systemu dziedzinowego
  • Śledzenie budżetów w odniesieniu do zamówień i faktur
  • Tworzenie i akceptacja zamówień
  • Wprowadzanie ręczne i OCR faktur kosztowych
  • Wprowadzanie ręczne i OCR wydatków służbowych
  • Akceptacja wydatków
  • Raporty i zestawienia
  • Blokady po przekroczeniu budżetów

    Formularz Kontaktowy