Baza wiedzy CMMS / EAM i MES

Poniżej znajdują się podstawowe pojęcia związane z CMMS i MES, wraz z przykładami jak nasz system realizuje te pojęcia.

O CMMS i EAM

CMMS – Computerized Maintenance Management Software

EAM – Enterprise Asset Management

Często te 2 terminy są używane zamiennie, i chociaż obecnie systemy utrzymania ruchu często są traktowane, że implementują oba terminy, to jednak podejście i sam nacisk jest inny.

CMMS jako system utrzymania ruchu odpowiada za elektroniczne bazy danych dotyczące zasobów i operacji działu utrzymania ruchu. CMMS jest używany tradycyjnie do planowania i zarządzania pracami, zwiększaniem wydajności i dostępności. Większy nacisk tego systemu jest na prace bezpośrednio przez mechaników w aplikacji i bieżące raportowanie postępów. System utrzymania ruchu CMMS nie wymaga udziału całej firmy w pracy aplikacji, często są to tylko działy utrzymania ruchu i dział produkcji.

EAM to narzędzie do zarządzania cyklem życia urządzeń w organizacji. Główny nacisk systemu utrzymania ruchu EAM obejmuje takie aspekty jak eksploatacja konserwacja lub wymiana / wycofanie z eksploatacji urządzeń (asset). Ale też pomaga w prowadzeniu projektów / stworzenia / zakupu nowych urządzeń. EAM jako narzędzie skierowane jest do całego przedsiębiorstwa i wszystkie wydziały powinny używać oprogramowania, aby skorzystać z oferowanych przez niego możliwości.

System SimplyMobile jest systemem utrzymania ruchu CMMS i koncentruje się bezpośrednio na wsparciu pracowników i kadry kierowniczej działu utrzymania ruchu.

Wskaźniki CMMS

Podstawowe wskaźniki  systemu utrzymania cuhu CMMS, które są kluczowe w większości branż i działach utrzymania ruchu:

 • MTTF – Mean time to fail
 • MTTR – Mean tme to repair
 • MTBF – Mean Time between failures
 • OEE – Overal Equipment Efficiency

Wskaźniki pomocnicze, które są śledzone przez większość systemów utrzymania ruchu CMMS:

 • Średni czas reakcji na zgłoszenie
 • Czasy poświęcone na awarie i prewencje (porównanie tych czasów)

Więcej o wskaźnikach systemu utrzymania ruchu CMMS SimplyMobile

AI i ML

ML – Machine learning

AI – Artificial intelligence

Te dwa pojęcia w kontekście systemów utrzymania ruchu CMMS pojawiają się najczęściej w zakresie predykcji zachowań urządzeń.

Predykcja parametrów lub pracy maszyny pozwala na przewidzenie jej potencjalnych awarii i przeciwdziałania im. W tym celu stosuje się różne metody predykcji, które pozwalają na budowę modeli, które są odpowiedzialne za predykcje zachowań.

Jeśli chodzi o same znaczenia i porównanie AI i ML to często te dwa zwroty stosowane są zamiennie, jednak mają inne znaczenie. ML jest częścią AI, gdzie opracowuje się system / model, który automatycznie w wąskim zakresie próbuje wnioskować na podstawie danych. AI jest szerszym określeniem, który obejmuje wiele technik i modeli między innymi ML.

Czytaj więcej o Simply ML

TPM - Total Productive Maintenance

Jedna z metod lean management, służąca zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Metoda ta dąży do 3 kpi które stara się osiągnąć.

 • 0 awarii
 • 0 defektów
 • 0 wypadków

Oczywiście dążenie do kpi które pokazują zera w każdej kategorii może być niewspółmiernie do kosztów. Czasami optymalnym podejściem jest zmniejszenie awarii w ramach rozsądnych kosztów.

czytaj więcej o TPM

Przemysł 4.0

Pojęcie przemysł 4.0 odnosi się do kolejnego etapu rewolucji przemysłowej. Patrząc historycznie, rewolucje przemysłowe wyglądają następująco:

Nr Nazwa Czas Opis
1 Wiek pary koniec XVIII wieku Produkcja mechaniczna – energia siły pary i wody
2 Wiek elektryczności początek XX wieku Produkcja masowa – energia elektryczna
3 Wiek komputerów lata 70 XX wieku Automatyzacja produkcji przemysłowej
4 Wiek zanikania bariery ludzie / maszyny Lata po 2010 roku Inteligentna produkcja

Każdy wiek wiązał się ze znaczącymi zmianami sposobu produkcji i wymagał dostosowania się produkcji do nowych trendów.

Obecna “rewolucja” to inteligentna produkcja która jest różnie rozumiana ale w obszarze produkcji / utrzymania ruchu definiowana jest jako:

Czwarta rewolucja przemysłowa  – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia “rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Definicyjnie jest zbiorczym terminem dla technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyber-fizycznych, internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego. Według takiego podejścia jest urzeczywistnieniem inteligentnej fabryki, w której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego i podejmują zdecentralizowane decyzje, a poprzez internet rzeczy w czasie rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast dzięki przetwarzaniu chmurowemu są oferowane i użytkowane usługi wewnętrzne i międzyoperacyjne. (źródło: wikipedia)

W odniesieniu do systemów utrzymania ruchu CMMS, najważniejsze elementy to:

System SimplyMobile został zbudowany od postaw jako wspierający te elementy.

Aby umożliwić wsparcie tych elementów system został zbudowany w oparciu o chmurę Azure.

PM - Preventive Maitenance - konserwacja zapobiegawcza

Pojęcie PM wiąże się z koncepcją prac zapobiegawczych, które pozwalają zwiększyć żywotność urządzeń.

Prace PM wynikają z różnych źródeł takich jak:

 • Prawo
 • Instrukcja producenta
 • Dobre praktyki
 • Doświadczenie

Prace PM najczęściej wykonywane są okresowo, co określony odcinek czasu pracy. Może być to co kilka dni, miesięcy lub nawet lat.

W ramach jednego urządzenia najczęściej wprowadzanych jest kilka planów PM, które pozwalają zaplanować prace co inne odcinki czasowe, ponieważ nie wszystkie prace muszą być wykonywane w tych samych odcinkach czasowych.

Przeczytaj więcej…

RCM - reliability centered maintenance

RCM jest ustrukturyzowanym procesem, który pomaga zidentyfikować problemy, które jeśli zostaną rozwiązane pozwalają zwiększyć wykorzystanie urządzeń, wraz z redukcją kosztów utrzymania.

RCM nie jest metodą całości podejścia do utrzymania ruchu, a raczej podejściem do analizy powodów awarii i problemów.

Metodyka przeprowadzania analizy RCM jest opisana w standardzie JA1011, który mówi o procesie zadawania kolejnych 7 pytań.

 • Wybór urządzeń podlegających RCM oraz jakie są jej funkcje i wymagania, w kontekście jej pracy.
 • Jakie są źródła potencjalnych awarii / problemów przez które urządzenie nie będzie spełniało swoich funkcji.
 • Jakie są powody potencjalnych awarii.
 • Jakie są przeliczalne wartości awarii, czy to w koszcie ich awarii czy w stratach spowodowanych brakiem produkcji.
 • Co powinno być zrobione aby przewidzieć i zapobiec każdemu z problemów.
 • Czy można coś zrobić, jeśli nie ma sposobów proaktywnych do powstrzymania awarii.

RCM opiera się na 3 rodzajach prac związanych z potencjalnymi awariami:

 • Praca reaktywna – w przypadku awarii
 • Praca prewencyjna – najczęściej okresowe przeglądy
 • Praca predykcyjna – próba przewidzenia kiedy awaria może nastąpić

Obchody produkcyjne

Obchody produkcyjne w kontekście systemów CMMS skupiają się na codziennym lub “co zmianę” podejściu do zapobieganiu niechcianych procesów.

Prace te mają zapewnić wydłużenie pracy maszyny, szybkie wykrycie problemów oraz zapewnienie bieżących prostych prac.

Więcej o przeglądach produkcyjnych w SimplyMobile CMMS